Klik op deze foto om een donatie te doen


FASE 2: VOORLICHTING (januari 2009 - april 2009)
In fase 2 is sprake van een voorlichtingsoffensief, waarin Ghana en de ‘pro poor tourism’ projecten in het bijzonder, professioneel en enthousiasmerend onder de aandacht wordt gebracht van de Nederlandse reismarkt.

In fase 2 wordt, naast de website, een tweede belangrijke drager van voorlichting toegevoegd: een Nederlandstalige1 reisgids waarin: - de ‘pro poor’ projecten uitgebreid uitgelicht worden, - middels reisverhalen en foto’s de lezer lekker gemaakt wordt, en - middels achtergrondinformatie de basis gelegd wordt voor een leerzaam en respectvol verblijf

Voorbeelden van deze laatste categorie betreft onder andere antropologische informatie, do’s en dont’s in de omgang en praktische informatie over gezondheid.

In fase 2 wordt de reisgids pro-actief verspreid naar zoveel mogelijk bibliotheken, boekhandels, intermediairs in de reisbranche en uitzendorganisaties voor vrijwilligers. Het richtaantal hierbij is [….] exemplaren en een totale eerste oplage van [….]. In plaats van dat zij de reisgids moeten bestellen, ontvangen zij een presentexemplaar inclusief uitleg over het project “Ervaar Ghana”. De ontvangende partij wordt eveneens aangesproken op de 1%-gedachte en aangespoord het boek fraai te etaleren. Hij of zij ontvangt daarvoor ook tips, zoals het gecombineerd etaleren met boeken in en over Ghana (Arthur Japin’s de zwarte met het witte hart, etc.). Ook als het boek slechts “gewoon in het schap” wordt gezet bij de andere reisboeken, leidt deze aanpak direct tot een grote, en professionele zichtbaarheid van Ghana daar waar reizend Nederland zich oriënteert op een mogelijk volgende bestemming.

Naast de reisgids-actie worden tenminste twee voorlichtingsbijeenkomsten in Nederland georganiseerd. Ook worden (reis)bladen benaderd om over Ghana en de reisgids-actie te berichten. De website blijft actief.

Het resultaat van fase 1 bestaat uit een tweede golf van bezoekers aan de ‘pro poor’ bestemmingen, namelijk de pionierende reizigers die zijn aangespoord door de voorlichting. Door de achtergrondinformatie in de reisgids wordt geborgd dat er een goede “match” is tussen hun verwachtingen/behoeften/gedragingen en wat zij bezoeken. Positieve ervaringen en dus mond-op-mond reclame is het gevolg. De voorlichtende werking van de reisgids/website gaat uiteraard door en zo vindt de volgende tranche bezoekers (de ‘early adopters’) zijn interesse en weg naar Ghana’s ‘pro poor’-bestemmingen. Het project “Ervaar Ghana” rekent op minimaal extra 200 bezoekers naar Ghana die ten minste € 250,= per persoon besteden in de ‘pro poor’ economie. De jaarlijkse kapitaalinjectie bedraagt dus minimaal € 50.000,=.

De ontvangers van de reisgids in de reisgids-actie zouden normaal gesproken betalen voor hun exemplaar (inkoopsprijs). Zij ontvangen hem nu zoals gezegd “gratis”. In de begeleidende brief wordt wel gevraagd om – vrijwillig – een donatie te doen ter hoogte van wat het hen waard is, bv. de reguliere inkoopprijs voor een dergelijk boek. Het project laat hen vrij in de hoogte en het moment van donatie: bijvoorbeeld donatie op moment van feitelijke verkoop. Vervolgexemplaren worden tegen normale prijzen geleverd. Deze vorm van prijsstelling wint aan populariteit in Nederland en blijkt in de praktijk tot onverwachte hoge opbrengsten te kunnen leiden. De belangrijkste reden voor de keus voor deze aanpak is echter de effectiviteit in termen van armoedebestrijding. Het wegnemen van de inkoopdrempel leidt sneller en beter tot een groot zichtbereik (en dus meer mensen/geld naar Ghana).

klik hier voor fase 3

Home