Klik op de thermometer voor een lijst van onze donateurs

STAND VAN ZAKEN EXTERNE SPONSORING

HELP MEE ARMOEDE TE BESTRIJDEN IN GHANA
Het project "Ga naar Ghana (reisgids)" is voor haar tweede fase op zoek naar financiering ter hoogte van EUR 12.000,=. Het totaalbudget is vele malen hoger en wordt grotendeels gefinancierd door onszelf en de inzet van talrijke andere vrijwilligers. Help mee Ghana op de kaart te zetten!

DONATIES ZIJN NOODZAKELIJK:

Bankrekening: 784840962
Stichting Ontmoet Afrika projecten te Aalsmeer
KvK Alkmaar: 37137353
Onder vermelding: REISGIDS

Stichting Ontmoet Afrika Projecten is door de Belastingdienst onder nummer 8187 24 250 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor donaties fiscaal vriendelijk behandeld kunnen worden.

De gevraagde fondsen, eventueel in de vorm van een risicodragende lening/garantstelling, worden gebruikt om een zo groot mogelijke oplage, en dus bereik te creeëren. mét dit geld kunnen we Ghana breed in de etalage zetten van boekwinkel en bibliotheek en gaat Ghana echt oogsten van onze inspanning (wij schatten EUR 50.000,= per jaar). Zegt het voort, zegt het voort.

Eventuele winst uit verkoop van de reisgids gaat overigens naar Ghana. Met deze winst financieren wij projecten op het gebied van 'pro poor tourism' in Ghana. Klik hier voor meer uitleg.


Alle beetje helpen: klik ook eens door naar deze advertenties:

Home