Klik op deze foto om een donatie te doen


FASE 3: EXPLOITATIE (april 2009 - april 2012)

Na fase 2 is het vliegwiel van toerisme op gang gebracht en in handen van de ondernemers in Ghana (ondersteund door de bijbehorende projecten). Voor “Ervaar Ghana” rest het voorzien in continuïteit middels de website en het kunnen naleveren van reisgidsen aan de verkooppunten gedurende tenminste 3 jaar.

In fase 3 zijn de inkomsten van het project hoger dan de uitgaven (in tegenstelling tot fase 1 en 2). De inkomsten bestaan uit de verkoopomzet van de reisgids en uit de donaties die voortvloeien uit de gevoerde voorlichting (met name de vrijwillige bijdragen uit de reisgids-actie). Het batig saldo zal door “Ervaar Ghana” worden aangewend voor ‘pro poor tourism’-projecten in Ghana, oftewel voor het financieel steunen van het verbeteren van het aanbod aan ‘pro poor tourism’ in Ghana. Op dit moment is het Marvel-project van Stichting Meet Africa als doel geselecteerd: en wel voor het kunnen bouwen van een guesthouse in een plattelandsgemeenschap bij Tamale. Mocht tijdens fase 3 hiervoor reeds financiering zijn gevonden, dan wordt een alternatief gezocht.

De resultaten van fase 3 zijn wederom bezoekersaantallen en dus bestedingen bij de ‘pro poor’ bestemmingen als structurele armoedebestrijding. Daarnaast bestaat het resultaat uit een financiële injectie in één of meerdere ‘pro poor tourism’- projecten, welke uiteindelijk ook besteed zal worden in de lokale economie rond deze bestemmingen.

In fase 3 wordt besloten of en hoe een fase 4 aan het project wordt toegevoegd. Fase 4 kan bijvoorbeeld bestaan uit verbreding naar de Engelstalige doelgroep. Ook bij/herdruk van de reisgids kan bij onverwacht groter succes tot de mogelijkheden behoren.

klik hier om een donatie te doen

Home