Klik op deze foto om een donatie te doen

FASE 1: RESEARCH (februari 2008 - december 2008)
In fase 1 wordt het voorlichtingsmateriaal verzameld. Via Ghanese overheid, NGO’s op het gebied van ‘pro poor tourism’ en Ghana-experts wordt een inventarisatie gemaakt van eco- en ‘pro poor tourism’ bestemmingen te Ghana. Van deze bestemmingen worden vervolgens evaluaties verzameld. Het project benadert reizigers die er al geweest zijn en stuurt verslaggevers actief langs de bestemmingen. In de researchfase wordt een website opgezet als eerste promotie van de ‘pro poor tourism’ bestemmingen: www.coolywooly.nl/kaart.html.

Naast research naar de bestemmingen, wordt in deze fase achtergrondinformatie verzameld over Ghana, over het bezoeken van Ghana en over de wisselwerking tussen Ghanezen en Nederlanders. Er wordt een netwerk opgebouwd van auteurs en specialisten (journalisten, antropologen, artsen, expats, etc.). Belangrijk hierbij is de 1%-gedachte: betrokkenen worden aangespoord hun bijdrage om-niet te leveren als onderdeel van hún “1% voor armoedebestrijding”.

Het resultaat van de eerste fase bestaat uit extra bezoek (en dus bestedingen) aan de ‘pro poor tourism’ projecten in Ghana, namelijk in ieder geval de door het project op pad gestuurde verslaggevers en waarschijnlijk ookal enkele pionierende reizigers ter plekke die getipt worden door de projectactiviteiten en de website. Dit is ingeschat op minimaal EUR 3000,=

Een tweede resultaat van de eerste fase zijn de verzamelde evaluaties, welke gebundeld ter beschikking gesteld worden aan de Ghana Tourist Board en de verantwoordelijke ‘pro poor tourism’ projecten. Ook projecten die “afvallen” krijgen feedback over het “waarom” en het “hoe beter” van deze beslissing. Dergelijke informatie is nu vaak nog schaars, terwijl weten wat klanten van je product vinden een belangrijke voorwaarde is voor succes.

Het interne resultaat van de eerste fase is het ruwe materiaal en het achterliggende auteursnetwerk voor fase 2: de echte voorlichtingsfase.

klik hier voor fase 2

Home